Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE
 
1. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu jest Dobrze Kamil Sztaba z siedzibą w Darłowie, ul. 1 Maja 10/5 , 76-150 Darłowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 4990503356 REGON: 368613536
 
2. DANE OSOBOWE
2.1 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online.
2.2 Nieudzielenie pewnych wymaganych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Użytkownik zobowiązuje się, że podane dane osobowe są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo.


2.3 Jeśli Użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialny za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

2.4 Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)2.5 Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie dostarczającej przesyłki oraz księgowości. 


3. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH


3.1 Dane, takie jak imię i nazwisko, firma (jeśli zasadne), e-mail, numer telefonu, adres dostawy, gromadzimy w wyniku zawarcia umów pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem. Administrator przetwarza dane podane w procesie zakupu oraz korzystania z funkcji Portalu.


3.2 Dane gromadzone w wyniku kontaktu mailowego lub telefonicznego gdy Użytkownik, którego dane dotyczą kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję. Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.


3.3 Dane gromadzone w wyniku dobrowolnego zapisania się do Newslettera. Administrator może przetwarzać dane osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail.
 
4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1 Identyfikacji jako użytkownika Portalu oraz zapewnienia dostępu do funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu.
4.2 Zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy za pośrednictwem Portalu. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji.
4.3 Kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, jeśli jest to konieczne.
4.4 Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 
5. NEWSLETTER
5.1 Jeśli Użytkownik wyrazi osobą zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje handlowe dotyczące naszych produktów i usług za pomocą poczty elektronicznej.
5.2 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, postępując zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości lub pod adresem e-mail: KONTAKT.DOBRZE@GMAIL.COM
 
6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Portal.
 
7. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA
7.1 Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt Administratorem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt.dobrze@gmail.com
 
8. ZABEZPIECZENIE DANYCH
8.1 Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
8.2 Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 
 
II. COOKIES
 
1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookies najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookies oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer.
 
2. STOSOWANIE COOKIES
2.1 Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej.
 
Wśród Cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Portalu. Cookies należące do tej kategorii wykorzystywane są, aby zapewnić:
– utrzymanie sesji użytkownika;
– zapisanie stanu sesji użytkownika;
– umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania
– zapisanie informacji niezbędnych do działania „koszyka” internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe
  
Druga kategoria Cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Portalu, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystywane są one, aby umożliwić:
 
– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
– przywrócenie sesji użytkownika
– zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
– dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
– przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
– wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
– wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.
 
2.2 Portal korzysta również z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki Cookies w następujących celach:
 
– monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;
– kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
– kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
– badanie zapisów na newslettery;
– płatności internetowe.

4. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z COOKIES
Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania , z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.
Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na działanie funkcjonalności Portalu.